disclaimer

Colofon en Copyright 2004 / 2005 /2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014

© Colofon en Copyright van tekst en/of eigen foto's op deze website berusten bij www.erickruidenier.nl en zijn beschermd onder de Auteurswet 1912.

Het is uitdrukkelijk verboden tekst en/of eigen foto's of gedeelte van tekst en/of eigen foto's te downloaden, te kopiëren, te verveelvoudigen en te

gebruiken voor enige vorm van publicatie en/of (her)uitgave zonder uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande goedkeuring van erickruidenier.nl.

Voorts mogen onze foto's door derden niet als stockfoto's, enz worden bewaard c.q. opgeslagen.

No reproduction without creditline / no placement without written permission.

 

Copyright © All Rights Reserved